GMP - dialys

Läraktiviteten riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal som är involverad i tillverkning av hemofiltrationsvätskor.

Utbildningen ska genomföras årligen.

Mål

Denna läraktivitet är en del både i att stärka patientsäkerheten och möta Läkemedelsverkets krav. Målsättningen är att det, som ett resultat av att all hälso- och sjukvårdspersonal som är involverade i tillverkning av hemofiltrationsvätskor arbetar enligt GMP, inte minskar risker för att avvikelser ska inträffa vid framställande av hemofiltrationsvätskor.

Målgrupp för läraktiviteten

Läraktiviteten vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska, undersköterska eller läkare (framför allt medicinskt ansvarig läkare) på en dialysenhet eller dialysmottagning.

Tidsåtgång

1 timme.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Extern användare