GMP - dialys

Utbildningen riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal som är involverad i tillverkning av dialys- och hemofiltrationsvätskor.

Utbildningen ska genomföras årligen.

Mål

Genom att använda sig av Good Manufacturing Practice (GMP) vid framställande av dialys- och hemofiltrationsvätskor kan incidenter undvikas. Målet är att erbjuda patienter en säker dialysbehandling. GMP är en praxis inom läkemedelstillverkning för att garantera rätt kvalitet.

Tillverkning i enlighet med GMP ska ske efter skrivna rutiner. Processen ska noga dokumenteras för att garantera spårbarhet.

Målgrupp

All hälso- och sjukvårdspersonal som är involverad i tillverkning av dialys- och hemofiltrationsvätskor. 

Syfte

Syftar till att sprida kunskap kring Good Manufacturing Practice (GMP).

Tidsåtgång

30 minuter.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Extern användare