En viktig bok om omsorg – metodhandbok i att stötta ensamkommande unga

En utbildning som ger dig ökad kunskap om ensamkommande ungas specifika livskontext och vilka insatser olika personalgrupper kan göra för att förbättra hälsan hos ensamkommande unga.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som möter ensamkommande barn och unga och framför allt dig som arbetar med psykisk ohälsa.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Extern användare

Mer information