CT-utbildning

Utbildningen ger en förståelse för hur val av undersökningsparametrar och tekniker påverkar bildkvalitet och stråldos för att åstadkomma optimerade datortomografiundersökningar.

Utbildningen utgörs av sex kapitel som var och ett avslutas med ett kunskapstest. Det är möjligt att avbryta och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till medarbetare som arbetar med datortomografi.

Utbildningen är inte obligatorisk utan vänder sig till medarbetare som vill fördjupa sina kunskaper och är ett komplement till den obligatoriska strålsäkerhetsutbildningen.

Syfte

Syftet med utbildningen är att beskriva:

  • datortomografens uppbyggnad och funktion
  • olika parametrars inverkan på bildkvalitet och stråldos
  • dosreducerande tekniker som till exempel iterativ rekonstruktion och exponeringsautomatik
  • faktorer som påverkar bildkvalitet och artefakter
  • storheter som används för att ange stråldos
  • princip och teknik för dubbelenergi samt kliniska applikationer
  • strålskyddsfrågor relaterade till datortomografi

Tidsåtgång

Cirka 3 timmar inklusive kunskapstest.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Starta utbildningen – för dig som är anställd inom Region Skåne (larportalen.skane.se)

Extern användare

Starta utbildningen – för dig som är extern användare (larportalenextern.skane.se)