Att förebygga vårdrelaterad urinvägsinfektion

Vårdrelaterad urinvägsinfektion (VUVI) kan i värsta fall medföra livshotande tillstånd. Att förebygga VUVI är viktigt för patientens säkerhet men även för att undvika onödig antibiotikabehandling.

VUVI kan förebyggas genom att identifiera patienter med en ökad risk och alltid vidta adekvata åtgärder för att minimera riskerna.

Målgrupp

Medarbetare som arbetar patientnära.

Syfte

Utbildningen syftar till att sprida kunskap kring hur vårdrelaterade urinvägsinfektioner kan förebyggas.

Tidsåtgång

30 minuter.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Extern användare