Att förebygga vårdrelaterad urinvägsinfektion

Vårdrelaterad urinvägsinfektion (VUVI) kan i värsta fall medföra livshotande tillstånd. Att förebygga VUVI är viktigt för patientens säkerhet men även för att undvika onödig antibiotikabehandling.

VUVI kan förebyggas genom att identifiera patienter med en ökad risk och alltid vidta adekvata åtgärder för att minimera riskerna.

Målgrupp

Medarbetare inom Region Skåne som arbetar patientnära

Syfte

Utbildningen syftar till att sprida kunskap kring hur vårdrelaterade urinvägsinfektioner kan förebyggas.

Tidsåtgång

30 min.

Starta utbildningen

Medarbetare i Region Skåne: Starta utbildningen i Utbildningsportalen

Användare utanför Region Skåne: Starta utbildningen

Ta del av kunskapstestet för publicering i eget LMS - kontakta
monica.bergenek@skane.se.