Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården

Genom att identifiera alla patienter med risk för trycksår, undernäring och fall samt sätta in förebyggande åtgärder, kan vi minska vårdskador på sjukhuset vilket besparar våra patienter lidande.

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar patientnära i slutenvården.

Syfte

Att sprida kunskap kring prevention av trycksår, undernäring och fall.

Tidsåtgång

Cirka 45-60 min.

Starta utbildningen

Medarbetare i Region Skåne: Starta utbildningen i Utbildningsportalen

Användare utanför Region Skåne: Starta utbildningen i Utbildningsportalen

Observera att utbildningen är inte utvecklad för att fungera i mobila enheter. För säkrad funktionalitet, använd dator.