Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården

Genom att identifiera alla patienter med risk för trycksår,undernäring och fall och därefter sätta in förebyggande åtgärder, kan vi minska vårdskador på sjukhuset vilket besparar våra patienter lidande.

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar patientnära i slutenvården.

Syfte

Att sprida kunskap kring prevention av trycksår, undernäring och fall.

Tidsåtgång

Cirka 45-60 min.

Starta utbildningen

Medarbetare i Region Skåne: Starta utbildningen i Utbildningsportalen

Användare utanför Region Skåne: Starta utbildningen

Observera att utbildningen är inte utvecklad för att fungera i mobila enheter. För säkrad funktionalitet, använd dator.

Faktakunskap

Är det första gången du genomgår utbildningen rekommenderas varmt att du även går igenom faktakunskapsdelarna, då mycket viktig kunskap endast finns där. 

(Tryck på respektive bild för att starta i nytt fönster).

Trycksår

Orsak

Orsak, trycksår

Riskfaktorer

Riskfaktor, trycksår

Klassificering

Klassificering, trycksår

Undernäring

Orsak

Undernäring orsak

BMI

Undernäring BMI

Åtgärder

Undernäring åtgärder

Fall

Orsak

Fall orsak

Riskfaktorer 

Fall riskfaktorer

Elimination

Fall Elimination