Utbildning i metoden Riktade hälsosamtal

Vi hälsar dig som ska bli samtalsledare välkommen till en två-dagarsutbildning i metoden Riktade Hälsosamtal. Under dagarna varvas teori och filmer med praktisk genomgång av metoden.

Riktade hälsosamtal är en evidensbaserad metod för att förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. I metoden besvarar deltagaren en hälsoenkät om levnadsvanor, psykisk hälsa och livssituation. Utifrån svaren beräknas deltagarens individuella hälsokurva.

Vi rekommenderar minst två hälsosamtalsledare per vårdcentral.

Om du vill du veta mer om metoden riktade hälsosamtal finns en sida med mer information. 

Riktade hälsosamtal i Skåne

Upplägg och tider

Den första utbildningsdagen görs digitalt på egen hand. Den andra dagen träffas vi fysiskt klockan 08.30-16.00 i Lund/Malmö (plats meddelas senare).

Krav för att ta del av den andra utbildningsdagen

Observera att en förutsättning för att ta del av andra utbildningsdagen, är att du har slutfört samtliga delar under första dagen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska bli samtalsledare i metoden Riktade hälsosamtal på din vårdcentral och därmed uppfyller följande krav:

  • du är legitimerad och medicinskt utbildad (sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut eller läkare)
  • du har fått godkänt av din chef att bli samtalsledare på din vårdcentral
  • du har gått eller ska gå, alternativt redan anmält dig till en grundutbildning i Motiverande samtal (3 dagar).

Varmt välkommen med din anmälan!