Nationellt Spirometrikörkort

Nationellt spirometrikörkort för Allergi Astma och KOL-teamen i primärvården Region Skåne.

Syfte

Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar, allt ifrån patient­information till tolkning. Teori och praktik kommer att varvas under de två dagarna. 

Nationellt spirometrikörkort är Lipus-certifierad och har kvalitetsgranskats enligt kriterier som tagits fram av läkarprofessionen. 

Kursen ingår som en del i certifieringen av Region Skånes allergi, astma och KOL-mottagningar.

Målgrupp

  • I första hand Primärvården Region Skåne. Därefter övriga enheter i Region Skåne.
  • Allergi, astma och KOL-teamet – det vill säga, läkare och sjuksköterska deltar vid samma kurstillfälle, om inte någon av professionerna redan innehar spirometrikörkort.
  • Fysioterapeuter som ingår i teamet kan även delta, under förutsättning att läkare och sjuksköterska deltar samtidigt eller redan innehar spirometrikörkort.

Förkunskaper

Kursen vänder sig till dem som har baskunskaper inom spirometri samt att sjuksköterskan bör ha gjort spirometriundersökning.

Nationellt spirometrikörkort

Nationellt spirometrikörkort är ditt intyg för genomförd och godkänd kurs vilket innebär:

  • obligatorisk närvaro båda dagarna
  • obligatoriskt att skicka in avidentifierad spirometri med en kort anamnes.
  • godkänt kunskapstest dag 2. Vid ett icke-godkänt kunskapstest erbjuds ett nytt tillfälle att genomföra testet.

Kursledare

  • Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin.
  • Henning Stenberg, specialist i allmänmedicin.
  • Ulrika Berg Allergi, astma-KOL-sjuksköterska.
  • Alma Falkman - Johansson Allergi, astma-KOL sjuksköterska.

Samtliga föreläsare har gått obligatorisk handledarutbildning för spirometri hos Hans Hedenström, docent i klin. fysiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Kursen anordnas av Primärvårdens utbildningsenhet (PUE) för allergi, astma, KOL.

Anmälan

Hela teamet deltar men anmälan görs individuellt.