Skånes sjukhus nordväst

Här hittar du som ST-läkare inom Skånes sjukhus nordväst lokal information om utbildningar och kontaktuppgifter.

Lokal information för ST-läkare

 • Helsingborg/Ängelholm

  Övergripande studierektor - vakant

  Helsingborg

  Studierektorer

  Katharina Delhusen- Carnahan, ortopedi
  E-post: katharina.delhusen-carnahan@skane.se

  Catarina Conde, ögon
  E-post: catarina.conde@skane.se

  Malin Ankardal, Geriatrik
  E-post: Malin.Ankardal@skane.se

  Monika Andreasson Krynell, anestesi och intensivvård
  E-post: Monika.AndreassonKrynell@skane.se

  Lina Andersson, bild- och funktionsmedicin, radiologi
  E-post: Lina.Andersson@skane.se

  Ragnhild Ahl, klinisk fysiologi
  E-post: ragnhild.ahl@skane.se

  Layla Mirzaei , kirurgi
  E-post: layla.mirzaei@skane.se

  Malin Böös, urologi
  E-post: malin.boos@skane.se

  Kristin S Olsson, obstetrik/gynekologi
  E-post: kristin.s.olsson@skane.se

  Madeleine Smith , ÖNH
  E-post: madeleine.smith@skane.se 

  Sandra Lejonberg, internmedicin
  E-post: Sandra.Lejonberg@skane.se

  Jonas Öberg, infektionssjukdomar
  E-post: jonas.a.oberg@skane.se

  Johan Parnfelt, akutsjukvård
  E-post: johan.parnfelt@skane.se

  Malena Modig, barn- och ungdom
  E-post: malena.modig@skane.se

  Thérése Glaumann, hud
  E-post: therese.glaumann@skane.se

  Ängelholm

  Marie Karlén, ST-Studierektor
  E-post: marie.karlen@skane.se

 • LeKo - utbildning i ledarskap och kommunikation
  för ST-läkare


  Delmål a1-6, b1-5 enligt målbeskrivningen för läkarnas specialiseringstjänstgöring från 2015.

  Från och med år 2022 - (det är ett rullande schema)

  • Modul 1

   Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik

   Delmål a1
   Vartannat år 2 x 25 deltagare

  • Modul 2

   Sjukdomsförebyggande arbete
   Läkemedel
   Vårdhygien och smittskydd

   Delmål b2, a3, b3 
   Vartannat år 2 x 25 deltagare

  • Modul 3

   Kommunikation med patienter och närstående

   Delmål b1
   Vartannat år 2 x 25 deltagare

  • Modul 4

   Försäkringsmedicin
   Lagar och andra föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation

   Delmål b4, a6
   Vartannat år 2 x 25 deltagare

  • Modul 5

   Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

   Delmål a4
   Varje år 2 x 25 deltagare

  • Modul 6

   Etik, mångfald och jämlikhet

   Delmål a2
   Likarätt och lika möjligheter ges digitalt via Framtidens specialistläkares webbplats. 
   Palliativ vård ges varje år 1x30

  • Modul 7

   Medicinsk vetenskap

   1+1 vecka + 1 dag för projektplansredovisning
   Vår (oftast) vecka 10 och vecka 14 + 1 dag vecka 20 och höst vecka 38 och vecka 42 + 1 dag vecka 50
   Delmål a5 vår och höst varje år. 25 + 25 deltagare

  Vid frågor, kontakta:

  Simon Heissler
  e-post simon.heissler@skane.se

  Regionala utbildningar

  Information om regionala utbildningar hittar du under Utbildningar och kursöversikt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.