Palliativt utvecklingscentrum (PUC)

Palliativt Utvecklingscentrum är en del av Lunds Universitet och Region Skåne. Vårt uppdrag är forskning, utveckling och utbildning av både den allmänna och specialiserade palliativa vården. Det betyder att vår utgångspunkt är patientens och de närståendes behov oavsett diagnos, ålder, bakgrund eller var patienten vårdas.

Vi bedriver klinisk, epidemiologisk och annan forskning, arbetar med införande av forskningsresultat och metoder för systematiskt kvalitetsarbete och utbildning.

Vi erbjuder utbildningar till nuvarande och framtida läkare samt vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå som möter palliativa patienter oavsett vårdplats.

Vår styrka ligger i att vi både tillhör akademin och vården.

Vårt mål

Vårt övergripande mål är att vården av människor i livets slutskede ska ha högsta prioritet, att den palliativa vården är av högsta kvalitet och att vår forskning är nationellt och internationellt erkänd.

Vi arbetar nära Palliativ vård och ASIH i Region Skåne och våra värderingar har sin bas i den palliativa vårdens grundfilosofi med en helhetssyn på människan.

Vi som arbetar här idag med forskning, utveckling och utbildning har erfarenhet av och är medvetna om att vård av människor i livets slutskede ställer krav på empati, förmåga att vara nära och möta den lidande människans och de närståendes behov. Med öppenhet och reflektion låter vi detta påverka och utveckla oss själva som människor.

Verksamheten finns i Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes akutsjukhus, primärvården samt den kommunala verksamheten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.