Kunskapscentrum migration och hälsa

Kunskapscentrum migration och hälsa verkar för en mer jämlik och säker vård till personer från andra länder. Vi erbjuder kunskapsstöd med fokus på att stärka hälso- och sjukvårdspersonalens kunskaper om migrationsfrågor inom vården.

För uppdaterad information om det pågående arbetet på enheten och omvärldsbevakning kopplat till migration och hälsa, prenumerera på Nyhetsbrev migration och hälsa

Samlad information gällande asylsökande och migranter samt vård av personer från andra länder hittar du under fliken Patientadministration:

Migration och asyl

Vård av personer från andra länder

Kunskapshöjning om tortyr

Fram till 2022 driver Kunskapscentrum migration och hälsa projektet
DIKT - Dokumentation, identifiering och kunskap om tortyr. På DIKTs webbsida kan du läsa mer om projektet och varför det behövs en kunskapshöjning om tortyr i Region Skåne.

Skane.se/dikt

Kontaktuppgifter och dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter