Kunskapscentrum migration och hälsa

Kunskapscentrum migration och hälsa verkar för en mer jämlik och säker vård till personer från andra länder. Vi erbjuder kunskapsstöd med fokus på att stärka hälso- och sjukvårdspersonalens kunskaper om migrationsfrågor inom vården.

Kunskapscentrum migration och hälsas uppdrag upphörde från årsskiftet 2021-12-31.

För mer information kring beslutet om nedläggning av de regionala kunskapscentrumen i Region Skåne hänvisar vi till:

Vård av personer från andra länder

Samlad information gällande asylsökande och migranter samt vård av personer från andra länder hittar du under fliken Patientadministration:

Kunskapshöjning om tortyr

Fram till 2022 driver Kunskapscentrum migration och hälsa projektet
DIKT - Dokumentation, identifiering och kunskap om tortyr. På DIKTs webbsida kan du läsa mer om projektet och varför det behövs en kunskapshöjning om tortyr i Region Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.