Jämställt föräldraskap - metodmaterial

Inom mödra- och barnhälsovården möter vi blivande och nyblivna föräldrar och deras barn, varje dag. Det ger oss en fantastisk möjlighet att arbeta för att främja ett engagerat föräldraskap hos alla föräldrar. Här kan du ta del av kunskap, metoder och stöd i detta viktiga arbete.

”Jämställt föräldraskap – för barnets bästa” är ett metodmaterial som har utarbetats inom mödra- och barnhälsovården i Region Skåne. Materialet kom till som ett svar på behovet av att höja kunskapen om hur normer rörande kön och föräldraskap påverkar professionella i mötet med föräldrar.

Här kan du som möter blivande och nyblivna föräldrar få kunskap om och verktyg för att främja ett engagerat och jämställt föräldraskap.

Mer om projektet Jämställt föräldraskap – för barnets bästa som pågick år 2014 – 2016

Om metodmaterialet

 • Just nu går det inte att beställa metodmaterialet. 

  Metodbok, reflektionskort och affischer

  Metodmaterialet består av:

  • En metodbok där faktabaserade avsnitt varvas med praktiska tips, metoder och reflektionsövningar (360 sidor).
  • En kortlek med tio kort som kan användas som underlag för diskussion och reflektion i föräldragrupper kring frågor som ansvarsfördelning, föräldraledighet, hushållsarbete och barnets anknytning till föräldrarna. Varje kort består av en kort faktatext, reflektionsfrågor och en illustration.
  • Två affischer (att sätta upp i väntrum eller dylikt).

  Metodmaterialet är gratis för dig som arbetar i en verksamhet med uppdrag från Region Skåne.

  Även verksamheter som inte tillhör Region Skåne kan beställa metodmaterialet till självkostnadspris. Pris: 94 kronor, exklusive moms. Gratis frakt.

  För vem?

  Materialet vänder sig framförallt till dig som arbetar inom mödra- och barnhälsovård, men det kan vara användbart även för dig som möter barn och föräldrar inom andra verksamheter.

  Av vem?

  Kunskapscentrum kvinnohälsa och Kunskapscentrum barnhälsovård har i uppdrag att stödja och utveckla mödra- och barnhälsovården i Region Skåne. Det innebär till exempel insatser med fortbildningar och arbete för att utveckla nya metoder. Arbetet med jämställt föräldraskap behöver stärkas och därför tog vi fram metodmaterialet ”Jämställt föräldraskap – för barnets bästa”.

  Författare: Ilnaz Golestani, Ida Ivarsson och Alexandra Thorén-Todoulos
  Redaktör: Olika Förlag
  Illustratör: Maria Borgelöv
  Formgivare: Jonas Odhner
  Utgivare: Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.