Jämställt föräldraskap - metodmaterial

Inom mödra- och barnhälsovården möter vi blivande och nyblivna föräldrar och deras barn, varje dag. Det ger oss en fantastisk möjlighet att arbeta för att främja ett engagerat föräldraskap hos alla föräldrar. Här kan du ta del av kunskap, metoder och stöd i detta viktiga arbete.

”Jämställt föräldraskap – för barnets bästa” är ett metodmaterial som har utarbetats inom mödra- och barnhälsovården i Region Skåne. Materialet kom till som ett svar på behovet av att höja kunskapen om hur normer rörande kön och föräldraskap påverkar professionella i mötet med föräldrar.

Här kan du som möter blivande och nyblivna föräldrar få kunskap om och verktyg för att främja ett engagerat och jämställt föräldraskap.

Mer om projektet Jämställt föräldraskap – för barnets bästa som pågick år 2014 – 2016

Om metodmaterialet

Beställ metodmaterialet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!