Metadon-behandling av smärta i primärvården

Fråga: Till vår vårdcentral har det kommit remiss från specialiserad vård för övertag av inställd smärtbehandling med Metadon hos patient som enligt remissen är utan missbruksproblem eller risk. Är det en rimlig uppgift för oss inom allmänmedicin?

Svar: Vår uppfattning är att det inte ingår i allmänmedicinens/primärvårdens normala arsenal för smärtbehandling. Vår rekommendation är att inte bejaka sådant övertag av behandlingsansvar. Vi menar att sådan patient mår bäst av att få sin smärta behandlad inom specialiserad vård.

Datum: 2016-03-31
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!