Film om skulderstatus

Månadens film för januari 2014

Film 1Skulderstatus, Ortopediskt rutinstatus (YouTube) 

Film 2: Subacromial Shoulder Injection (YouTube)

Värk i nack- och skulderregionen är mycket vanligt och här följer en utbildningsfilm i ortopedisk undersökningsteknik av skuldran.

Tester som beskrivs i filmen:

Impingement-test- Abducera armen 90 gr och flektera underarmen, be patienten därefter trycka med handen samtidigt som du håller emot. Testet är positivt vid smärta subacromiellt

AC-leds-test Be patienten röra vid den kontralaterala, friska skuldran. Detta komprimerar AC-leden och testet är positivt vid smärta. Provokationen kan ökas genom att föra patientens hand vidare i samma riktning

Apprehension-test vid misstanke humeroscapulär instabilitet, patientens arm abduceras passivt och utåtroteras, testet är positivt vid avvärjning vilket indicerar att humeroscapulär luxation förelegat.

Datum: 13 sept 2010
Ansvarig: Ortopediska kliniken, SUS Lund (Skulderstatus)

Datum: 1 sept 2012
Ansvarig: Orthofilms (Subacromial shoulder injections)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.