MR vid ortopedisk åkomma

Fråga: Det kommer ibland brev från remissmottagande ortopedisk enhet med begäran om kompletterande MR-undersökning för att kunna hantera/prioritera inkommande remiss.

Svar: I vissa lägen, t ex artros i höft och knä samt vid ländryggssmärta, finns vårdprogram som klargör lämplig utredningsgång. I andra lägen finns inga vårdprogram. I princip ska inremitterande inte beställa undersökning som är onödig eller som inte kan tolkas.
Se Tillämpningsanvisningar Remisshantering i Region Skåne God klinisk praxis – tillämpningsanvisningar (sid 10)

Datum: 2017-09-22
Granskad: 2022-05-30

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.