Knästatus

Film om knästatus, ortopediskt rutinstatus

Månadens film för november 2013

FilmKnästatus, Ortopediskt rutinstatus (YouTube) 

Filmen om knästatus är indelad i tre moment: inspektion, palpation och rörlighet.

Den visar också för knäet specifika stabilitets-och menisktester som undersöker skador på menisk, kollateralligament och korsband.

Sidovacklingstest - kollateralligamentskada
Lachmans test, draglådetest - korsbandsskada
McMurrays test, Apleys test - meniskskada
Clevelands test- vid inflammation i femuropatellära leden, ex chondromalacia patella
Apprehensiontest - Patellarluxation. 

Datum: 2010
Ansvarig: Lunds universitet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.