Psykosmedicinering i primärvård

Fråga: Det har börjat dyka upp remisser från psykiatrin med uppmaning om att ta över psykosmedicinering, till exempel en patient som vårdats på psykavdelning enligt LPT och blivit insatt på antipsykotika (på psykosindikation). Man fann det lämpligt med primär uppföljning via vårdcentral och hantering inklusive eventuell uttrappning av antipsykotika. Ytterligare en remiss gäller övertag av en depressiv patient insatt på olanzapin på grund av paranoida vanföreställningar.

Svar: Detta är inte enlighet med vår handläggningsöverenskommelse, ska skötas inom specialiserad psykiatri. Patient med psykossjukdom är i första hand specialistpsykiatrins ansvar.
Se Skåneövergripande handläggningsöverenskommelse primärvård - specialistpsykiatri gällande vuxna.

Svaret skrivet i samråd med AKO-psykiatri.

Datum: 2018-06-26
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.