Litiumpatienter - vem gör vad?

Fråga: Vi har fått remiss från psykiatrimottagningen på en medelålders kvinna för kontroll av BMI, blodtryck och EKG med anledning av att hon behandlas med litium. Vi frågade om det gällde en engångskontroll eller fortlöpande hälsokontroller med livsstilsråd för personer med psykossjukdom. Fick svar att psykiatrin vill att vi årligen kontrollerar EKG, blodtryck, BMI och palpation av thyroidea, men inte hälsokontroller med livsstilsråd.

Vi känner inte igen att primärvården kontrollerar patienter på grund av litiumbehandling. Provtagning i samband med litiumbehandling sker ju på psykiatrimottagning och även de önskade kontrollerna (frånsett kanske thyroideapalpation) borde ju kunna ske på eller via "litiumdispensären".

Svar: Litiumspecifika kontroller i sig sköts av den enhet som ordinerar litium. Vi kan göra en jämförelse med andra läkemedel som till exempel Cordarone och methotrexate. För dessa krävs också specifika kontroller som ju respektive enhet inom specialiserad vård ansvarar för.

Vi menar att remissen bör uppfattas som en remiss från specialistpsykiatrin för "sedvanlig somatisk årlig kontroll av patient med svår kronisk psyk sjukdom." Observera att en remiss räcker för att patienten sedan ska kallas till sin primärvårdsläkare en gång per år framledes, det vill säga vårdcentralen ansvarar för bevakning och årlig kallelse av patienten trots att ny remiss från psyk inte skickas. Vilka insatser (till exempel hälsokontroller/livsstilsråd) som vårdcentralen vill ge aktuell patient avgör sedan PV-läkaren. 

Datum: 2016-01-15
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.