Journal från avliden, rätt att läsa

Fråga

Har anhöriga till en avliden patient rätt att få ut journalkopior och obduktionsprotokoll på den avlidna? Kan ett samtycke som patienten tidigare då har givit fortsatt gälla då?

Svar

Finns samtycke och det inte uppenbart är en arvstvist torde det inte vara något problem. Ej heller om det är en nära anhörig  och samtycke inte finns dokumenterat, men det står klart att det inte är en arvstvist utan endast önskemål om kunskap om sjukdomsförlopp och dödsorsak. 

Gäller begäran om journal en arvstvist  ska vi däremot vara mycket försiktiga och göra en noggrann menprövning för att säkerställa att patientens eftermäle inte skadas eller att journaluppgifterna inte kan ge ekonomisk skada för andra släktingar.

Finns det risk för skadat eftermäle eller negativa ekonomiska konsekvenser för andra släktingar ska journalutlämning nekas.

Svaret är skrivet i samarbete med chefläkarfunktionen Primärvårdens förvaltning.

Datum: 2019-03-27
Granskad: 2022-05-30

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.