Fullmakt läsa annans journal

Fråga: Om en patient givit sitt samtycke att en anhörig ha rätt att ta del av information från hens journal gäller detta samtycke tillsvidare eller är det tidsbegränsat?

Svar: Patienten får bestämma om hen vill att samtycket ska vara tidsbegränsat eller inte. Patientens  besked kan ges muntligt men ska dokumenteras i journalen.

Svaret skrivet i samarbete med chefläkarfunktionen Primärvårdens förvaltning

Datum: 2019-03-27
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.