Installation av glukosaminoglukan (GAG) i urinblåsan

Fråga: Patient med follikulär cystit som följts på urologen, remiss skickades till distriktssköterska på vårdcentral för behandling med instillation av Ialuril, nu vill de att vårdcentralens läkare ska överta ordinationen. Är detta något som primärvården ska göra?

Svar: Ialuril/Gepan/Uracyst är en glukosaminoglukan (GAG) som ska ersätta det skyddande lager av GAG som normalt finns i urinblåsan. Det är en medicinteknisk produkt och inte ett läkemedel. Det kan användas vid interstitiell cystit, överaktiv blåsa, strålskador i blåsan, recidiverande cystiter och liknande tillstånd.

Enligt Vägledning vid bäckenrehabilitering och uptodate är det ett tredjehandsalternativ i behandlingen. Det ges som en instillation i blåsan med en förfylld spruta, initialt 1 gång per vecka, därefter 1 gång per månad. Patienter ska kunna utföra behandlingen själva genom RIK, men vissa behöver hjälp av vårdpersonal. Studier av behandlingseffekten är bristfälliga, tillförlitliga studier saknas.

Handhavandet är nog inte så komplicerad och det förefaller heller inte vara någon större risk för patienten utöver de risker som finns vid kateterisering av urinblåsan.

En distriktssköterska borde kunna ge behandlingen till patient, men ordinationen och utvärdering av effekten bör göras av urolog. AKO anser inte att läkare på VC normalt ska stå för denna ordination.

Datum: 2019-08-29
Granskad: 2021-07-07

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.