Hemokromatos

Fråga: En patient med misstänkt hemokromatos remitterades till gastromedicinsk mottagning för vidare utredning. Remissen returnerades och allmänläkaren uppmanades beställa provet HFE gen först. Ingår det att primärvården utreder detta?

Svar: Misstanke om hemokromatos kan uppstå vid allmänprovtagning eller vid utredning av symptom som trötthet och ledvärk. Basal utredning utgörs av s-Järn, TIBC, s-ferritin och transferrinmättnad. Vid s-ferritin >500 mikrogram/l och transferrinmättnad >50% föreligger stark misstanke om hemokromatos. Då hemokromatos även kan vara sekundärt till leversjukdom bör denna misstanke utredas vidare av gastromedicinsk klinik. Vi bedömer därför att HFE gen inte ingår i primärvårdens utredning.

Datum: 2019-07-04
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.