Gallblåsepolyper

Fråga: Vi har fått en remiss från specialiserad vård för uppföljning av gallblåsepolyper som hittas vid en undersökning. Är det något som vi i primärvården bör följa upp och i så fall hur?

Svar: Enligt Nationellt vårdprogram för gallblåse- och gallvägscancer saknas tydliga riktlinjer för uppföljning av gallblåsepolyper och evidensläget är lågt när det gäller handläggning av gallblåsepolyper framför allt i storleksordningen 5–10 mm. Trots detta kan man inte utesluta risken för malignitetsutveckling. Det finns dessutom flera faktorer än storlek som kan påverkan risk för malignitetsutveckling som ålder, samsjuklighet och polypens utseende. AKO anser därför att dessa inte bör följas inom primärvården utan bör hanteras av specialiserad vård.

Datum: 2021-02-03

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.