Hjälpmedel

Fråga: Vi har fått remiss från en ortoped utan vårdavtal med önskemål att vi ska skriva en remiss på en specialortos som vi normalt inte hanterar. Är det rimligt?

Svar: Hjälpmedelsanvisningar beskriver vem som har rätt att ordinera olika hjälpmedel. Självklart ska man inte ordinera hjälpmedel om man inte har kompetens och erfarenhet för det. En ortoped utan vårdavtal som bedömt behov av en specialortos bör i stället remittera patienten till specialiserad sjukvård (ortopedi inom Region Skåne) för detta. 

Datum: 2015-05-20
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!