Hjälpmedel, kostnadsansvar

Fråga: Vem har kostnadsansvar för olika hjälpmedel? Patient som är remitterad till till exempel en lymfödem-mottagningen som har expertis för att anvisa rätt hjälpmedel men som har sett till att de hjälpmedel de ordinerat fått betalas av vårdcentralen. Är det rätt?

Svar: Som vanligt diskuterar man fel sak - det vill säga kostnadsansvar. Kostnadsansvar för hjälpmedel, medicinsk service, nutrition, förbrukningsmateriel och liknande är aldrig någon enskild fråga.

Det handlar alltid om vem som i stunden har det medicinska behandlings- och uppföljningsansvaret för den åkomma som orsakar behovet av hjälpmedel. Har man det medicinska ansvaret för sjukdomen har man också en skyldighet att ordinera och ta kostnaden. Det är aldrig svårare än så och det ger svar på alla frågor.

Diskussionen som det hänvisas till handlade om patienter som remitterats till onkologens lymfödemmottagning för bedömning och behandling. Därifrån ordinerades en massa strumpor och pumpstövlar m m och räkningen skickades till inremitterande vårdcentral trots att behandlings- och uppföljningsansvaret låg på lymfödemmottagningen. Skälet var att man "inte hade budget för hjälpmedel" vilket inte är något egentligt argument. När patienten väl återremitteras för fortsatt uppföljning och behandling till vårdcentralen blir kostnadsansvaret självklart deras, men då är det vårdcentralen som tar ställning till indikation för fortsatt behandling.

Datum: 2016-06-17
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.