LOH – vem ska utföra?

Fråga A: Vi har fått begäran om LOH för en person med Aspergers syndrom. Jag har sagt nej, då diagnosen fastställs inom den specialiserade psykiatrin och då man som specialist i allmänmedicin inte har någon specifik kunskap om den funktionsnedsättning som följer av Aspergers syndrom.

Fråga B: Ett återkommande problem: Förälder söker med barn som går ut gymnasiet. Barnet har funktionshinder i form av autism och utvecklingsstörning. Diagnos ställd innan skolålder. Därefter inga andra kontakter med habilitering utan endast särskola. När barnet går ut gymnasiet behövs LOH för försörjning. Inskriven i LSS. Daglig verksamhet planerad.

Jag kan inte grunda min bedömning på undersökningar gjorda i 6 års-åldern om här eventuellt finns någon liten arbetsförmåga med lönebidrag. Arbetsterapeut och psykolog på Vårdcentralen anser sig inte ha kompetens för bedömning. Jag har inte kompetens för bedömning. Remiss skickad till vuxenhabiliteringen som svarar att det inte ingår i deras uppdrag att göra bedömningar av arbetsförmåga.

Vem kan ge dessa ungdomar en rättvis bedömning? Är det Försäkringskassan som ska utreda? Psykiatrin?

Svar: Det är den som har hand om patientens vård och behandling som ska utfärda LOH. Om patienten inte har en aktuell vårdkontakt så borde det vara den som har bäst kunskaper om åkomman som ska utföra intyget. I de här fallen, lämpligen den specialiserade psykiatrin. LOH som patienten ska använda i sin relation med Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen kostar patienten ingenting.

Datum: 2017-09-22
Reviderad: 2018-04-05
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.