DT-colon

Fråga: Varför måste patienter rektoskoperas alternativt palperas per rektum före datortomografiundersökning av colon (DT colon)? Många patienter motsätter sig dessa undersökningar trots tarmbesvär och blod i avföringen. Skickad remiss kommer i retur om rektum inte är undersökt. Skulle en datortomografiundersökning av buken (DT abdomen) vara ett alternativ för dessa patienter?

Svar: För att kunna bedöma colon vid en datortomografiskundersökning (DT colon) blåses tarmen upp med koldioxid via en pip i rectum. För att gasen inte ska läcka ut sätts en ballong (ca 60-100 cc) i rektum. Denna manöver kan skada en eventuell cancer lokaliserad i rektum, cancer i colon är vanligare i de distala delarna av tarmen. Det är därför viktigt att rektoskopi alternativ undersökning per rektum utförs före DT colon. Rektoskopin motiveras dessutom av det faktum att ändtarmen inte kan bedömas då ballongen vid en DT colon skymmer den delen av tarmen. Möjligen kan denna information motivera patienter att acceptera rektoskopi eller alternativ undersökning per rectum före DT colon.
Med en DT abdomen kan inte colon frias från cancer, endast massiv coloncancer kan ses vid denna undersökning.

Datum: 2017-01-04
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.