Brytpunktssamtalet

Film: Brytpunktssamtalet  (Västra Götalandsregionen) Längd 19.39 min

Den här filmen visar ett exempel på hur man kan genomföra ett brytpunktsamtal.

Notera att patient och anhörig i filmen är skådespelare!

Viktiga aktörer vid ett brytpunktsamtal är patienten, en betydelsefull anhörig, läkare och en teammedlem, i regel den sjuksköterska som kommer att ha ansvar för vården i livets slutskede.

Som framgår i filmen är det viktigt att vara väl insatt i patientens sjukhistoria, ha förmåga att läsa av patientens reaktioner så att informationen kan anpassas.

Ett brytpunktsamtal ska även innehålla en praktisk planering, inte i detalj men så att patient och anhörig känner sig trygga med hur det ska gå till.

Det är ingen principiell skillnad mellan ett brytpunktsamtal i sluten eller öppen vård. Patienter i livets slutskede har likartade fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov oavsett diagnos. Vid ett bra omhändertagande av patienter i livets slutskede kan man förhoppningsvis undvika onödiga inläggningar och plågsamma förflyttningar.

Filmen är granskad av Richard Skinner, överläkare vid Palliativ vård och ASIH, Skånevård Kryh. 

Datum: Januari 2014.
Ansvarig: Maria Taranger, Västra Götalandsregionen
Produktion David Odell.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.