Sköra äldre i primärvården

Filmer från SFAM om sköra äldre

Rådet arbetar för att utveckla den allmänmedicinska vården för sköra äldre inklusive hemsjukvård och palliativ vård i ordinärt och särskilt boende. Fokus ligger i första hand på allmänläkarens roll/uppdrag och kompetens liksom vårdformens kvalitet. Rådet samlar kunskap om hur man kan arbeta med sköra äldre i primärvården och i hemmet.

Doktorn tar av sig skorna är en programserie som omfattar åtta korta filmer med dokument och frågor för fördjupade diskussioner avsedda att använda vid fortbildning på till exempel vårdcentralen.

  • Mesta eller bästa vård
  • Vårdbegränsningar-Brytpunktsbedömning
  • Palliativ vård - Vad, när och hur?
  • Hembesöket som arbetsverktyg
  • Utveckling av hemsjukvården
  • Vårdbegränsningar vad säger lagen
  • Konsten att skriva en vårdplan
  • Sköra individer där vården brister

Datum: 2021
Ansvarig: SFAM (Svensk allmänmedicinsk förening), Rådet för sköra äldre i primärvården

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.