Akutbesök - uppföljning

Fråga: Vi har problem med arbets- och ansvarsfördelning avseende patienter som besöker akutmottagningen och bedöms där vara i behov av uppföljning. Till exempel har vi fått remiss på patient med akuta bukbesvär där akut CT-buk visade divertikulit och enligt remissen adresserad till oss då det inte kunnat inte utesluta bakomliggande process, "därför tacksam för koloskopiremiss som kan skrivas för undersökning inom 4 veckor och därefter rekommenderas årskontroll hos er". Kan inte akuten skicka remiss för denna koloskopi? Skulle inte det ge bättre patientsäkerhet?

Svar: Relativt snabba uppföljningar av akut sjukdom där påvisad patologi vid röntgen ändå ska hanteras inom specialiserad sjukvård tycker vi att det är mer patientsäkert och enklare om akuten/sjukhuset beställer röntgenundersökningen och ordnar rutiner för att bevaka svar.

Patienter med akut sjukdom som behöver uppföljning i ett senare skede och utan larmsymtom kan det vara aktuellt för familjeläkare att hantera. Det är då akutens ansvar att skriva remiss till familjeläkare om detta och akuten har skyldighet att bevaka sin utremiss och får inte släppa fallet förrän de fått en accepterande remissbekräftelse från familjeläkaren.

Datum: 2015-04-15
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.