Preoperativ bedömning från annan enhet

Fråga: Vi har fått fråga om primärvården kan ta över preoperativa bedömningar av barn inför tandingrepp i narkos.

Svar: Vår bedömning är att det inte är en uppgift för oss inom primärvården utan för remissmottagande enhet inom specialiserad vård. Av praktiska skäl och av patientsäkerhetsskäl.

Datum: 2015-10-08
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.