Företagshälsovården (FHV) - hur kan vi använda denna?

Fråga: Kan jag remittera patienter till företagshälsovården?

Svar: Det tycks föreligga ett missförstånd från vårdcentralerna vad beträffar remisser och hänvisning till FHV från vårdcentraler.

Missförstånd tycks råda kring:

  • Remisser - skickas från vårdcentral till FHV för övertag av patienter med arbetsrelaterade besvär. Detta förfarande är inte möjligt då FHV inte är en remissinstans. FHV kommer skicka tillbaka remissen till vårdcentralen.
  • Vårdsökande - hänvisas från vårdcentral till FHV på grund av besvär vilka bedöms vara arbetsrelaterade. Detta förfarande är inte möjligt då FHV inte är primärinstans för bedömning av vårdbehov. FHV kommer hänvisa vårdsökande tillbaka till vårdcentralen.

Region Skåne vill mot bakgrund av detta påminna vårdcentralerna om att FHVs uppdrag inte är hälso-och sjukvård utan helt kundbaserat. Detta innebär att det är arbetsgivaren som ansvarar för att begära FHV-stöd och även betala för sådan insats.

Vidare kan FHV inte initiera kontakter med anställda på anmodan av remiss från vårdcentral och inte heller kan anställda själva söka FHV. All kontakt med FHV och de tjänster FHV svarar för går igenom arbetsgivaren. Skickas remiss eller patient från vårdcentral till FHV innebär detta ett fördröjt omhändertagande för den vårdsökande vilket också innebär onödigt arbete för såväl vårdcentral som FHV.

Svaret skrivet i samråd med Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning.

Datum: 2017-03-16
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.