Parenteral nutrition

Fråga: SUS har skrivit ut en patient med CP, tetraplegi som vårdats inneliggande för omfattande trycksår i december-januari. På grund av malnutrition skrevs hon ut med parenteral nutrition i PICC-line.

Man hävdar att detta nu är mitt ordinationsansvar som distriktsläkare.
Jag och mina kollegor har diskuterat och ingen av oss har erfarenhet eller erforderlig kunskap i frågan. Jag bad vår dietist om hjälp men hon hävdar att det inte ingår i hennes uppgifter utan tillhör sjukhusdietister. Jag vill att AKO tar ställning till om detta verkligen är vårt kompetensområde.

Svar: Vi ser inte detta som vårt normala kompetensområde. Det finns ingen överenskommelse om att primärvården ska ta över ansvar för parenteral nutrition utan det ska ordineras från specialiserad vård.

I princip finns det dock inget som förhindrar att familjeläkare i samförstånd tar över sådan behandling i någon speciell situation, men då måste det göras med vårdcentralens verksamhetschefs godkännande eftersom det är vårdcentralen som i så fall garanterar att den klarar av detta uppdrag.

Datum: 2018-05-17
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.