Pumpstövel

Fråga: Frågan om pumpstövel ska ordineras i primärvård dyker allt oftare upp på våra VC just nu. Detta är en gränssnittskonflikt som tröttar verksamhetschefer inom primärvården. Remisser kommer företrädesvis från hudkliniken.

Svar: Förskrivning av kompressionsstövel/pumpstövel får bara göras av läkare med klinisk erfarenhet och kompetens inom området till exempel hudläkare och kärlspecialister.

Överföring av vårdansvar från en enhet till en annan sker alltid via remiss och mottagande enhet har att bedöma om den kan ta över vårdansvaret eller inte. Primärvårdsläkaren ska inte ta emot utremittering av patienter om hen inte har kompetens och erfarenhet. Om ansvar överförs måste också vårdcentralen ha kunskap om den patient och de behov som gäller, både kring vad och hur tidigare vård erbjudits samt patientens eventuella behov av hjälpmedel och särskilda förbrukningsvaror. Den som har det medicinska ansvaret har också ansvar för förskrivning och kostnad av hjälpmedel.

Datum: 2018-02-22
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.