Naevusexcision

Film om excision av naeuvus

Månadens film för oktober 2013

Naevus, excision - framtagen av Universitetssjukhuset, Örebro (film)

Råd angående den lilla kirurgin

  1. Vid extirpation av hudförändringar, skär ner till subkutis för att få så lite spänning i såret som möjligt och mindre risk för att såret går upp.

  2. Till subkutana suturer är Monofil tråd bäst att använda (även Monocryl är resorberbar) men man bör ej använda flätad tråd till huden pga ökad risk för infektioner och granulomvävnad. Monofil tråd kan användas till både kutan, intrakutan och subkutan suturering.

    Det är ofta inte nödvändigt att sy subkutant men kan i bland användas för att undvika att inte få gropar. Färgad resorberbar tråd kan användas till subkutan sutur, undvik till intrakutan sutur då den kan ge tatuering.

  3. Ethilon 4-0 el 5-0 är vanligast. Använd 5-0 till ansiktet och på barn. Ibland kan man behöva en starkare tråd för att hålla ihop såret pga spänning välj då 3-0 ex till rygg, skalp och underben. 3-0 är också bra till fingertoppar och naglar, tåtoppar med hård fragil hud där det är risk att tråden skär igenom.

    Vid användande av Ethilon räcker tre slag = "knutar". Aldrig nödvändigt med fem! Steristrips bra som stöd.

  4. Stygnen kan som regel sitta i 12-14 dagar. Ansikte 7 dagar. Övre extremitet och bål 10-12 dagar. Rygg och nedre extremitet 14-17 dagar. 

Instrument: Beträffande instrument rekommenderas dissektionssax - Metzenbaum dissektionssax 14 cm.

Klopincett (Ewald) – gärna den minsta för att inte skada vävnaden.

Även liten böjd peang ("mosquito") kan vara användbar för att hålla i underhud, tråd eller lipom medan man dissekerar. Tänk på att aldrig sätta peangen i huden.  

Datum: 2013-10-01 
Ansvarig: AKO Skåne
Ansvarig film: Universitetssjukhuset, Örebro
Granskad av kirurg Dan Sevonius 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.