Diabetes, indikation för kontinuerlig glukosmätning

Fråga: Enligt vår diabetessköterska, som nyligen varit på kurs, förbättras livskvaliteten och den metabola kontrollen med kontinuerlig glukosmätning. Detta är även känt av diabetespatienter och de önskar nu att vi skriver ut exempelvis Freestyle Libre.

Kan vi göra det eller ska det fortfarande handhas av specialisterna i endokrinologi? Om vi förskriver, vem bär då kostnaden?

Svar: Kontinuerlig glukosmätning kan enligt läkemedelsrådet vara aktuellt för vissa personer med typ 1 diabetes. Du frågar nog om Flash glukosmätning (FGM) som också är subkutant men inte kontinuerligt. Indikationen för användning av FGM (exempelvis Freestyle Libre) är en patient med typ 2 diabetes som trots behandling med bas- och måltidsinsulin har kvarstående HbA1c över 70 mmol/mol trots anpassning av doser och eventuellt byte av insulinsort och/eller återkommande allvarliga hypoglykemier (som krävt assistans av annan person) trots anpassning av doser och eventuellt byte av insulinsort.

Rekommendationen är att avstå från förskrivning av Freestyle Libre till övriga då det inte visat sig vara kostnadseffektivt. Innan FGM initieras ska ett tydligt mål sättas upp tillsammans med patienten. Har inte målet uppnåtts efter 6 månader ska FGM avslutas. Registrering av FGM är obligatoriskt i NDR. Förskrivning ska initieras av specialistläkare i diabetologi eller specialist i allmänmedicin med god kunskap om insulinbehandling vid diabetes. Kostnaderna för Freestyle Libre belastar den enhet som skriver ut Freestyle Libre.

LMR bakgrundsmaterialet sid 59 (pdf)

Läkemedelsriktlinjer Endokrina organ - se "Regionala riktlinjer för användning av FGM (Freestyle Libre) till personer med typ 2 diabetes i Region Skåne" gäller till och med 2022-12-17.

Datum: 2019-02-01
Granskad: 2021-03-17

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.