SDV hos privata vårdgivare

Här hittar du som är privat vårdgivare material om Skånes digitala vårdsystem som är speciellt riktat till er verksamhet, såsom de infobrev som går ut några gånger per år. Generell information om SDV hittar du via sidans meny.

Privata vårdgivare inom LOV och LOU kommer att omfattas av utrullningen av SDV i enlighet med tidigare beslut från regiondirektören. Först efter att utrullning till vårdgivare inom LOU och LOV utförts kommer ett erbjudande om användning av SDV för vårdgivare inom LOL och LOF att tas fram.

Frågor?

Skicka ett e-postmeddelande till sdv.privat@skane.se.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.