Införandet av SDV hos privata vårdgivare

Skånes digitala vårdsystem, SDV är ett nytt system som ska knyta ihop vården i Skåne. Det innebär att privata och offentliga vårdgivare kommer att arbeta i samma digitala miljö och med färre system.

Vi börjar införa den första versionen av det nya systemet hos privata vårdgivare i början av 2022. Utrullningen pågår sedan under hela året och avslutas under 2023. Då är alla användare inne i samma system. Därefter fortsätter vi att tillsammans utveckla systemet och arbetssätten.

Införandet sker parallellt i den privata och offentliga vården, utifrån geografiska kopplingar. Det innebär driftstart hos flera vårdgivare i veckan. För att sätta fokus på privata vårdgivares behov, hålls införandet av SDV hos denna grupp samman i ett särskilt delprojekt.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter