Grafik - text SDV Live och två tecknade personer i sjukhuskläder

SDV Live!

SDV Live är en serie webbsändningar om vad Skånes digitala vårdsystem, SDV, är och hur införandet av SDV kommer att fungera.

Fokus under SDV Live ligger på demonstrationer och de förändringar i den skånska hälso- och sjukvårdens arbetssätt som blir följden av att SDV införs.

Första tillfället för SDV Live blir den 5 november och därefter ska det hållas en serie sändningar under cirka ett år framåt.

Sändningarna riktar sig i första hand till chefer i Region Skåne och hos berörda privata vårdgivare, men kommer också att göras tillgängliga på denna webbplats i efterhand. Meningen är att inspelningarna ska kunna användas som underlag vid diskussioner och kunskapsspridning på arbetsplatserna.

Inspelningarna kommer du att kunna se via sidan Filmer.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter