Grafik - text SDV Live och två tecknade personer i sjukhuskläder

SDV Live!

SDV Live är en serie webbsändningar med fokus på demonstrationer och de förändringar i den skånska hälso- och sjukvårdens arbetssätt som blir följden av att Skånes digitala vårdsystem, SDV införs.

Vi kommer också att prata om hur själva införandet av SDV ska gå till. Vi planerar för sändningar under cirka ett år framåt. Avsändare är SDV-programmet, det regionövergripande projekt som arbetar med SDV.

SDV Live är för alla som ska jobba i det nya systemet – både chefer och medarbetare. Först bjuds chefer in att se livesändningarna, och därefter gör vi de inspelade sändningarna tillgängliga för alla medarbetare via denna webbplats. Meningen är att inspelningarna ska kunna användas som underlag vid diskussioner och kunskapsspridning på arbetsplatserna.

Se SDV Live i efterhand

På sidan Filmer lägger vi upp den inspelade och textade versionen av SDV Live så snart den är klar. Där kan du också se de demofilmer som visades under webbsändningen.

Kommande SDV Live

22 april
20 maj

Hör du till målgruppen chefer som bjuds in till livesändningarna får du inbjudan med länk till sändning via mejl.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!