Så fungerar SDV

SDV, Skånes digitala vårdsystem, är ett uppkopplat vårdinformationssystem för bättre kvalitet och resultat i hälso- och sjukvården. Det består av en mängd olika tekniska stöd.

Vårdsystemets tre huvuddelar är:

  • Nytt journalsystem

Detta är grunden för SDV, och det nya journalsystemet ersätter de olika separata journalsystem som idag används inom hälso- och sjukvården. 

Journalsystemet innebär också att vi får en journal,  en läkemedelslista och en inloggning. Det kommer också fungera som ett beslutsstöd till vårdens medarbetare.

  • Infrastruktur och uppkopplad utrustning

I denna del ryms uppkoppling av mobila enheter, medicinteknisk utrustning och bildbehandling. Det ska ge nya möjligheter till kvalificerad vård i hemmet för patienter med kroniska sjukdomar

  • Förebyggande arbete med befolkningshälsa

Det nya systemet ger möjlighet att utgå från vårdens samlade data om patienten för att analysera hur denne kan förbättra sin hälsa och identifiera potentiella riskgrupper för olika sjukdomar.

Viktiga arbetssätt i SDV

Vi kommer att arbeta utifrån några övergripande principer, för att vårt nya digitala vårdsystem ska vara patientsäkert och effektivt.

  • Realtidsdokumentation

Både journal och andra funktioner uppdateras i nära samband med händelser för att rätt information alltid ska finnas till hands.

  • Ordination (till exempel provtagning, remiss)

Omfattar de flesta åtgärder som gäller en patient, och har därmed fått en utökad betydelse jämfört med idag. Inkluderar allt från beställning, remiss, läkemedel, bedömningar, omvårdnad eller annan åtgärd som utförs av en själv eller någon annan. Den åtgärd som bedöms behövas läggs in i systemet som en ordination, och kan i sin tur trigga en aktivitet hos en medarbetare. 

  • Roller

Vårdens medarbetare har definierade roller i det nya digitala systemet som ger olika behörighet och skyldighet.

  • Standardiserad inmatning

Så mycket som möjligt av den information som ska matas in i journalsystemet ska vara förvald, med kodningsbara alternativ. Detta för att det ska gå att visa fakta i diagram eller tabeller, något som underlättar att tolka information kring en patient. Då kan det även finnas möjlighet att  se större mönster.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter