Överblick över hur det nya vårdsystemet är uppbyggt

Så fungerar SDV

Skånes digitala vårdsystem, SDV, är ett uppkopplat vårdinformationssystem för bättre kvalitet och resultat i hälso- och sjukvården. Det består av en mängd olika tekniska stöd.

Vårdsystemets tre huvuddelar är:

  • Nytt patientjournalsystem

Detta är grunden för SDV, och det nya journalsystemet ersätter de olika separata journalsystem som idag används inom hälso- och sjukvården. 

Journalsystemet innebär också att vi får en journal,  en läkemedelslista och en inloggning. Det kommer också fungera som ett beslutsstöd till vårdens medarbetare.

  • Uppkopplad utrustning och logistik

I denna del ryms uppkoppling av mobila enheter, medicinteknisk utrustning och bildbehandling. Det ska ge nya möjligheter till kvalificerad vård i hemmet för patienter med kroniska sjukdomar

  • Hälsodata för att kunna arbeta förebyggande

Det nya systemet ger möjlighet att utgå från vårdens samlade data om patienten för att analysera hur denne kan förbättra sin hälsa och identifiera potentiella riskgrupper för olika sjukdomar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.