SDV hos privata vårdgivare

Skånes digitala vårdsystem, SDV är ett nytt system som ska knyta ihop vården i Skåne. Det innebär att privata och offentliga vårdgivare kommer att arbeta i samma digitala miljö och med färre system.

Införandet sker parallellt i den privata och offentliga vården, utifrån geografiska kopplingar. Det innebär driftstart hos flera vårdgivare i veckan. 

Tidplanen för att införa SDV behöver ändras på grund av pandemin och juridiska utmaningar. Ett förslag är framtaget på ny plan men det kommer att behöva justeras. 

Infobrev

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.