SDV hos privata vårdgivare

Skånes digitala vårdsystem, SDV är ett nytt system som ska knyta ihop vården i Skåne. Det innebär att privata och offentliga vårdgivare kommer att arbeta i samma digitala miljö och med färre system.

Införandet sker parallellt i den privata och offentliga vården, utifrån geografiska kopplingar. Det innebär driftstart hos flera vårdgivare i veckan. För att sätta fokus på privata vårdgivares behov, hålls införandet av SDV hos denna grupp samman i ett särskilt delprojekt.

Covid-19 och juridiska frågeställningar som behöver utredas närmare har lett till att arbetet med Skånes digitala vårdsystem, SDV försenats. Därför har programledningen för SDV tagit fram ett förslag på en reviderad tidplan, som regionstyrelsen ska ta beslut om. 

Infobrev

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.