Regional patientinformation: ögonsjukdomar

Förbättringsarbete med målet att alla patienter ska få likvärdig, relevant, uppdaterad och anpassad information om de behandlingar eller undersökningar de ska genomgå i regionen.

Projektsammanfattning

Ett stort förbättringsarbete som rör information till patienter i Region Skåne har påbörjats. Målet är att alla patienter ska få likvärdig, relevant, uppdaterad och anpassad information om de behandlingar eller undersökningar de ska genomgå i regionen. Informationen ska finnas i en regional version och utgöra ett stöd till vården i arbetet med att informera patienter.  

Det är ett stort och omfattande arbete som aldrig gjorts förut i Region Skåne. Därför inleds arbetet med en pilot där Koncernstab kommunikation, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Digitalisering IT och MT samt SDV samarbetar. Ögonsjukvård är utvalt att ingå i piloten under kvartal 1 2021 som syftar till att sätta en välfungerande och kostnadseffektiv process inför framtiden. 

Arbetet innefattar

  • Inventering av all patientinformation som finns i verksamheterna idag utifrån specialitet. Insamlingen hanteras i förvaltningarna, Koncernstab kommunikation samordnar arbetet.
  • Bearbetning, anpassning och digitalisering av patientinformation. Koncernstab kommunikation ansvarar för arbetet.
  • Granskning av informationen och kliniska avgöranden. Lokalt programområde som samordnas av HSS. I piloten LPO Ögonsjukdomar. 
  • Klassificera informationen och användningen av systemet. SDV ansvarar för arbetet.
  • Kravställning för ett bibliotek för patientinformation. Digitalisering IT och MT, Koncernstab kommunikation ansvarar för arbetet.

Pilotprojekt under kvartal 1 2021 inleder arbetet 

Pilotprojektet ska ta fram förslag på process och projektorganisation för arbetet med regional patientinformation. 

Piloten genomförs inom området ögonsjukvård för att synkronisera arbetet med HSS kunskapsorganisation. LPO ögonsjukdomar är den första LPOn som utsetts av totalt 26 stycken.  

Målet med piloten är att säkerställa en fungerande arbetsprocess samt att uppskatta behovet av resurser inför det framtida arbetet. Planen är att, efter genomförd pilot, skala upp till att innefatta all patientinformation kopplad till samtliga utsedda LPOer.  

Lagring och publicering 

Informationen ska lagras i ett regiongemensamt bibliotek och ska kunna publiceras i olika sammanhang och kanaler. Lösningen för ett sådant bibliotek ska utredas inom projektet.  

Beslut i SDV 

I december 2019 beslutade SDV styrgrupp att:

”Patientinformation rörande information och behandlingsföreskrifter vid olika medicinska tillstånd ska samlas in och beslutas om. Inga lokala varianter får förekomma.” 

I december 2020 godkände samma styrgrupp ett pilotprojekt för att regionalisera patientinformation.   

Resultat/effekter

Mål med projektet

Regiongemensam patientinformation, i ett bibliotek där vårdpersonal enkelt kan distribuera informationen till invånare via olika kanaler, till exempel 1177.se eller digitala kallelser. 

Positiva effekter/förbättringar

  • Effektiva processer för utveckling, kvalitetssäkring och uppdatering av information till patienter, utan risk för dubbelpublicering eller dubbelarbete. 
  • Bättre patientupplevelse med relevant och tillgänglig information i rätt tid, i det format som patienten själv önskar

Lärdomar/utvärdering

Utvärdering sker efter projektslut.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.