Svenska nätverket Lära och bemästra

Svenska nätverket Lära och bemästra - metod för patient- och närståendeutbildning är ett nätverk där verksamheter från olika landsting och regioner i Sverige ingår.

Gemensamt för deltagarna är att vi arbetar med patient- och närståendeutbildning med utgångspunkt från den norska læring och mestringsmodellen (mestring.no). Flera verksamheter har även influerats av andra pedagogiska modeller. Utbildningen sker i grupp, men före, efter och i pauser finns möjlighet för informella samtal.

Nätverket består av deltagare från åtta landsting/regioner i Sverige. Nätverket har ett gemensamt möte per år. Däremellan håller vi kontinuerlig kontakt för att driva och utveckla frågor inom området patient- och närståendeutbildning.

Vi välkomnar fler som arbetar med utgångspunkt från denna modell att ansluta sig!

Logotyp Lära och bemästra

Information och länkar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter