Svenska nätverket Lära och bemästra

Svenska nätverket Lära och bemästra - metod för patient- och närståendeutbildning är ett nätverk där verksamheter från olika landsting och regioner i Sverige ingår.

Gemensamt för deltagarna är att vi arbetar med patient- och närståendeutbildning med utgångspunkt från den norska læring och mestringsmodellen (mestring.no). Flera verksamheter har även influerats av andra pedagogiska modeller. Utbildningen sker i grupp, men före, efter och i pauser finns möjlighet för informella samtal.

Nätverket består av deltagare från åtta landsting/regioner i Sverige. Nätverket har ett gemensamt möte per år. Däremellan håller vi kontinuerlig kontakt för att driva och utveckla frågor inom området patient- och närståendeutbildning.

Vi välkomnar fler som arbetar med utgångspunkt från denna modell att ansluta sig!

Logotyp Lära och bemästra

Information och länkar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.