Svenska nätverket Lära och bemästra

Svenska nätverket Lära och bemästra - metod för patient- och närståendeutbildning är ett nätverk där verksamheter från olika landsting och regioner i Sverige ingår.

Gemensamt för deltagarna är att vi arbetar med patient- och närståendeutbildning med utgångspunkt från den norska læring och mestringsmodellen (mestring.no). Flera verksamheter har även influerats av andra pedagogiska modeller. Utbildningen sker i grupp, men före, efter och i pauser finns möjlighet för informella samtal.

Nätverket består av deltagare från åtta landsting/regioner i Sverige. Nätverket har ett gemensamt möte per år. Däremellan håller vi kontinuerlig kontakt för att driva och utveckla frågor inom området patient- och närståendeutbildning.

Vi välkomnar fler som arbetar med utgångspunkt från denna modell att ansluta sig!

Logotyp Lära och bemästra

Information och länkar

 • År 2008 samlades svenska nätverket för læring och mestring för en första träff i Karlstad, med representanter för Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Landstinget i Östergötland på initiativ av Landstinget i Värmland. Ett pågående samarbete med Handikappförbunden i respektive landsting förenade dem.

  Syftet var att utveckla vård som stärker och rustar patienter som lever med kroniska sjukdomar eller skador och deras närstående, för att de bättre ska kunna bemästra sin vardag.

  I Skåne hade Helsingborgs lasarett och Universitetssjukhuset i Lund några år tidigare påbörjat verksamhet enligt ”den norska modellen” eller ”Akermodellen” i sina verksamheter Patientutbildningscentrum och Patientforum.

  Samtliga landsting/regioner i nätverket har vänt sig till den norska sjukvården med lærings- og mestringssenter (mestring.no) för att få inspiration och idéer samt ta del av intentionerna med norska sjukvårdslagstiftningen och hur lagstiftningen omsatts praktiskt inom læring og mestring.

 • Litteratur om Lära och bemästra

  Vifladt Egon, Hopen Liv
  Helsepedagogikk: samhandling om læring og mestring
  (Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom, 2004)

  Vifladt Egon, Hopen Liv, Landtblom Anne-Marie 
  Hälsopedagogik för vårdare och brukare i samarbete: en introduktion till bemästrande
  (Bilda, 2008)

  Vifladt Egon, Hopen Liv
  Pasientopplaering : kompetanse - veivalg - lederskap
  (Kolofon, 2013)

  Lerdal Anners, Fagermoen May Solveig (Red.) 
  Laering og mestring : et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning
  (Gyldendal, 2011)

  Håndbog til lærings- og mestringsuddannelser : erfaringsviden og faglig viden hånd i hånd (pdf) 
  (CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012)

  Annan litteratur om patient- och närståendeutbildning

  Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig : handbok för vårdgivare, chefer och personal : aktuell från 1 januari 2012
  (Socialstyrelsen, 2012)

  Berglund, Mia
  Lärande vid långvarig sjukdom:: utmaningar för patient och vårdare
  (Gleerup, 2012)

  Engström, Birgitta
  Patientundervisning och patienters lärande
  (Gothia, 2007)

  Fjerstad, Elin
  Både frisk och sjuk : att möta personer med långvarig sjukdom
  (Studentlitteratur, 2012)

  Johansson, Karin
  Reflektion, insikt och ansvar. Lärandet i att leva med diabetes
  (Linnaeus University Press 2017)
  Avhandling Reflektion, insikt och ansvar. Lärandet i att leva med diabetes (pdf) 

  Larsson, Inger,
  Patientkommunikation i praktiken : information, dialog, delaktighet
  (Norstedts, 2008)

  Lejsgaard Christensen, Susan
  Didaktik och patientutbildning
  (Studentlitteratur, 2004)

  Hansson Scherman Marianne, Runesson Ulla (Red.)
  Den lärande patienten
  (Studentlitteratur, 2009)

  Klang Söderqvist Birgitta (Red.)
  Patientundervisning
  (Studentlitteratur, 2013)

  Ivarsson Bodil, Klefsgård Rosemarie, Nilsson Gunilla
  Experiences of group education: A qualitative study from the viewpoint of patients and peers, next of kin and healthcare professionals. (Vård i Norden 2011:2, 35-39)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.