Röd pratbubbla: Skånes bästa vårdcentral

Skånes bästa vårdcentral

Utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral delas ut en gång om året och tillfaller en vårdcentral i Region Skåne. Det som belönas är bland annat medborgarnas nominering som sker genom patientupplevd kvalitet i Nationella patientenkäten. Nomineringsprocessen inkluderar även resultat i kvalitetsindikatorer och prioriterade områden för vårdcentral i Hälsoval Skåne.

Årets pristagare kommer att utses i samband med Hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 4 mars 2021. Vinnande vårdcentral belönas med en prissumma på 60 000 kronor och två andrapristagare får 20 000 kronor vardera. Dessutom får såväl vinnaren som andrapristagarna var sitt glasäpple designat av Hanne Dreutler. En lista med topp 10 av Skånes bästa vårdcentraler 2021 kommer att publiceras i samband med prisutdelningen.

Bedömningskriterier
Utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral delas ut en gång om året och tillfaller en vårdcentral i Region Skåne. Det som belönas är bland annat medborgarnas nominering som sker genom patientupplevd kvalitet i Nationella patientenkäten. Nomineringsprocessen baseras också på resultat i kvalitetsindikatorer och prioriterade områden för vårdcentral i Hälsoval Skåne 2020.

De indikatorer som förutom Nationella patientenkäten inkluderas i bedömningen 2021 är:

  • Hälsoundersökningar vid psykisk sjukdom/bipolär sjukdom/svårare funktionsnedsättning
  • Andel av vårdcentralens listade medborgare > 65 år som av vårdcentralen erhållit vaccination mot säsongsinfluensa
  • Andel patienter 18 år och äldre med typ 2 diabetes som har HbA1c över 70
  • Olämpliga läkemedel till vårdcentralens förtecknade patienter 75 år och äldre
  • Totalt antibiotikatryck
  • Antal genomförda Samordnade individuella planer (SIP)/ / 1000 listade individer
  • Antal inskrivningar mobilt vårdteam per 1000 listade individer
  • Andel listade som har utsedd namngiven till fast läkarkontakt

Vi som arbetar med utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral finns på Region Skånes avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning. Om du har några frågor om arbetet med att utse utmärkelsen kan du vända dig till karin.h.petersson@skane.se eller mari.mansson@skane.se

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter