Skånes bästa vårdcentral

Utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral delas ut en gång om året och tillfaller en vårdcentral i Region Skåne. Det som belönas är bland annat medborgarnas nominering som sker genom deras patientupplevda kvalitet i Nationella patientenkäten. Nomineringsprocessen baseras också på kvalitetsindikatorer för vårdcentral i Hälsoval Skåne.

Vinnaren belönas med en prissumma på 60 000 kronor och tvåorna får 20 000 kronor vardera. Därtill får såväl vinnaren som tvåorna var sitt glasäpple designat av Hanne Dreutler.

Bedömningskriterier

Ett av kriterierna för utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral är patientomdömen i den nationella patientenkäten (NPE). Utöver detta bedöms flertalet kvalitetsindikatorer för vårdcentral i Hälsoval Skåne 2019:

  • Hälsoundersökningar vid psykisk sjukdom/bipolär sjukdom/svårare funktionsnedsättning
  • Andel av vårdcentralens listade medborgare > 65 år som av vårdcentralen erhållit vaccination mot säsongsinfluensa
  • Andel patienter 18 år och äldre med typ 2 diabetes som har HbA1c över 70 vid senaste mättillfället
  • Antal genomförda tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar
  • Olämpliga läkemedel till vårdcentralens förtecknade patienter 75 år och äldre
  • Totalt antibiotikatryck
  • Nationella patientenkäten (NPE)
  • Antal genomförda Samordnade individuella planer (SIP)
  • Antal inskrivningar mobilt vårdteam
  • Andel listade till fast vårdkontakt

Vi som arbetar med utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral finns på Region Skånes avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Om du har några frågor om arbetet med att utse utmärkelsen kan du vända dig till Fredrika Lissdaniels via e-post Contact.

Skånes bästa vårdcentral 2019

Vårdcentralen Anderslöv fick utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral 2019 för andra året i rad med motiveringen:

"Kontinuerligt kvalitetsarbete ger resultat. Det visar Vårdcentralen Anderslöv som med bibehållen kvalitet, i kombination med en topplacering i Nationella patientenkäten med högsta resultat när det gäller bemötande, återigen tar hem priset som värdig vinnare av Skånes bästa vårdcentral 2019." 

Förutom Vårdcentralen Anderslöv var Vårdcentralen Dalby och Vårdcentralen Brösarp nominerade till utmärkelsen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter