Röd pratbubbla: Skånes bästa vårdcentral

Skånes bästa vårdcentral

Utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral delas ut en gång om året och tillfaller en vårdcentral i Region Skåne. Det som belönas är bland annat medborgarnas nominering som sker genom deras patientupplevda kvalitet i Nationella patientenkäten. Nomineringsprocessen baseras också på kvalitetsindikatorer för vårdcentral i Hälsoval Skåne.

Vinnaren belönas med en prissumma på 60 000 kronor och tvåorna får 20 000 kronor vardera. Därtill får såväl vinnaren som tvåorna var sitt glasäpple designat av Hanne Dreutler.

Skånes bästa vårdcentral 2020

Garnisonsgatans Läkargrupp fick utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral 2020 med motiveringen:

”Årets vinnare startade sin Vårdcentral i juni 2018 och har på kort tid lyckats nå toppresultat i Nationella patientenkäten och goda resultat i flera kvalitetsindikatorer för Vårdcentral i Hälsoval Skåne."

"Patientens upplevelse av involvering och delaktighet når högsta resultat i Nationella patientenkäten och 99 % av vårdcentralens listade patienter har en fast läkarkontakt, vilket är ett prioriterat område för Skånes Vårdcentraler. Årets vinnare av Skånes Bästa Vårdcentral 2020 är Garnisonsgatans Läkargrupp.”

Förutom Garnisonsgatans Läkargrupp var Vårdcentralen Anderslöv och Vårdcentralen Förslöv nominerade till utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral 2020.

Topp 10 – Skånes bästa vårdcentraler 2020

Garnisonsgatans Läkargrupp 
VC Anderslöv
VC Förslöv
VC Brösarp
VC Knislinge
VC Tåbelund
Capio Mariastaden
VC Måsen
VC Tollarp
HMC Staffanstorp

Bedömningskriterier

Ett av kriterierna för utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral är patientomdömen i den nationella patientenkäten (NPE). Utöver detta bedöms flertalet kvalitetsindikatorer för vårdcentral i Hälsoval Skåne 2019:

 • Hälsoundersökningar vid psykisk sjukdom/bipolär sjukdom/svårare funktionsnedsättning
 • Andel av vårdcentralens listade medborgare > 65 år som av vårdcentralen erhållit vaccination mot säsongsinfluensa
 • Andel patienter 18 år och äldre med typ 2 diabetes som har HbA1c över 70 vid senaste mättillfället
 • Antal genomförda tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar
 • Olämpliga läkemedel till vårdcentralens förtecknade patienter 75 år och äldre
 • Totalt antibiotikatryck
 • Nationella patientenkäten (NPE)
 • Uppföljning av kontinuitet avseende läkarkontakt
 • Antal genomförda Samordnade individuella planer (SIP)
 • Antal inskrivningar mobilt vårdteam
 • Andel listade till fast vårdkontakt

Vi som arbetar med utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral finns på Region Skånes avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Om du har några frågor om arbetet med att utse utmärkelsen kan du vända dig till Fredrika Lissdaniels via e-post Fredrika.Lissdaniels@skane.se.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter