Skånes bästa vårdcentral

Utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral delas ut en gång om året och tillfaller en vårdcentral i Region Skåne. Det som främst belönas är medborgarnas nominering som sker genom deras patientupplevda kvalitet i Nationella patientenkäten.

Nomineringsprocessen innehåller även ett antal medicinska kvalitetsparametrar samt graden av samverkan med kommuner och specialistvård som vårdcentralerna når upp till.

Vinnaren belönas med en prissumma på 60 000 kronor och tvåorna får 20 000 kronor vardera. Därtill får såväl vinnaren som tvåorna var sitt glasäpple designat av Hanne Dreutler.

Skånes bästa vårdcentral 2018

Vårdcentralen Anderslöv har fått utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral 2018 med motiveringen:

"Utmärkta resultat i Nationella patientenkäten. God bemanning, aktivt utvecklings-, förbättrings- och patientsäkerhetsarbete, hög tillgänglighet och kvalitet, fast läkarkontakt, fungerande uppföljning och kallelsesystem avseende kroniskt sjuka samt ett väl utvecklat samarbete med den kommunala sjukvården gör Vårdcentralen Anderslöv till en värdig vinnare av Skånes bästa vårdcentral 2018."

Förutom Vårdcentralen Anderslöv var Vårdcentralen Klippan och Capio Citykliniken Mariastaden i Helsingborg nominerade till utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral 2018.

Bedömningskriterier

Det kriterium som väger tyngst för utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral är patientomdömen i den nationella patientenkäten (NPE). Utöver detta bedöms kvalitetsparametrar som:

 • antal listade 65 år och äldre
 • tilläggsuppdrag i äldremottagning
 • andel gjorda läkemedelsgenomgångar per listad 65 år och äldre
 • andel patienter med tre eller fler besök till samma läkare
 • antal besök per 1 000 listade som besökt sjukhusens akutmottagningar och som inte lett till inläggning
 • andel gjorda SIP per listad 65 år och äldre
 • andel patienter med hjärtsviktsdiagnos
 • andel patienter med diagnosen KOL
 • andel patienter med diagnosen diabetes (ej typ 1)
 • NDR HbA1C <70 mmol
 • andel diabetespatienter som röker
 • antibiotikatryck (inklusive barn)
 • olämpliga läkemedel till äldre
 • andel äldre som influensavaccinerats
 • antal avslutade ärenden hos Patientnämndens kansli
 • resultatet i nationella telefontillgänglighetsmätningen

Vi som arbetar med utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral finns på Region Skånes avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Om du har några frågor om arbetet med att utse utmärkelsen kan du vända dig till Anders Wallner via E-post Contact.

Skånes bästa vårdcentral 2017

Tre vårdcentraler var nominerade till utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral 2017: Familjehälsan Åstorp, Vårdcentralen Brösarp och Novakliniken Gärsnäs. 

Vårdcentralen Brösarp vann med motiveringen:

”Mycket nöjda patienter, särskilt höga omdömen för bemötande, respekt och delaktighet, parallellt med bra kvalitetsresultat och då särskilt läkemedelsförskrivning till äldre gör Vårdcentralen Brösarp till en värdig vinnare av Skånes bästa vårdcentral 2017.”

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter