Röd pratbubbla: Skånes bästa vårdcentral

Skånes bästa vårdcentral

Utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral delas ut en gång om året och tillfaller en vårdcentral i Region Skåne. Det som belönas är bland annat medborgarnas nominering som sker genom patientupplevd kvalitet i Nationella patientenkäten. Nomineringsprocessen inkluderar även resultat i kvalitetsindikatorer och prioriterade områden för vårdcentral i Hälsoval Skåne.

Kristianstadkliniken i Kristianstad blev Skånes bästa vårdcentral 2021. Genom en hög andel listade till fast läkarkontakt, goda resultat när det gäller nationella patientenkäten samt ett arbetssätt med fokus på kvalitet har vårdcentralen tagit hem årets pris.

Priset delades ut av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gilbert Tribo (L) idag i samband sammanträdet den 4 mars. Förutom Kristianstadkliniken var även Helsa Vårdcentral Laurentii i Lund och Capio Citykliniken Olympia i Helsingborg nominerade till utmärkelsen.  

Vinnarmotiveringen lyder:
”Årets vinnare är en vårdcentral med toppresultat i Nationella patientenkäten där helhetsintryck och patientens upplevelse av delaktighet och emotionellt stöd sticker ut som särskilt positiva. Dessutom har majoriteten av de listade patienterna en namngiven fast läkarkontakt. Goda resultat bland kvalitetsindikatorer och prioriterade områden för vårdcentraler i Hälsoval Skåne är också något som utmärker den vinnande vårdcentralen. Sammantaget tyder detta på ett arbetssätt med stort fokus på kvalitet och patientnöjdhet ur ett brett perspektiv”.

Nytt för i år – hedersomnämnande för största förbättring
I år delas ett nytt förbättringspris ut i form av ett hedersomnämnande. Vinnaren av detta är den vårdcentral som gjort störst förbättring i nationella patientenkäten från ett år till ett annat, i detta fall från 2019 till 2020 års resultat.

Vinnaren av årets hedersomnämnande är vårdcentralen Närlunda.

Bedömningskriterier
Utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral delas ut en gång om året och tillfaller en vårdcentral i Region Skåne. Det som belönas är bland annat medborgarnas nominering som sker genom patientupplevd kvalitet i Nationella patientenkäten. Nomineringsprocessen baseras också på resultat i kvalitetsindikatorer och prioriterade områden för vårdcentral i Hälsoval Skåne 2020.

De indikatorer som förutom Nationella patientenkäten inkluderas i bedömningen 2021 är:

 • Hälsoundersökningar vid psykisk sjukdom/bipolär sjukdom/svårare funktionsnedsättning
 • Andel av vårdcentralens listade medborgare > 65 år som av vårdcentralen erhållit vaccination mot säsongsinfluensa
 • Andel patienter 18 år och äldre med typ 2 diabetes som har HbA1c över 70
 • Olämpliga läkemedel till vårdcentralens förtecknade patienter 75 år och äldre
 • Totalt antibiotikatryck
 • Antal genomförda Samordnade individuella planer (SIP)/ / 1000 listade individer
 • Antal inskrivningar mobilt vårdteam per 1000 listade individer
 • Andel listade som har utsedd namngiven till fast läkarkontakt

Dessa är topp 10 Skånes bästa vårdcentraler 2021

 1. Kristianstadkliniken
 2. Helsa Vårdcentral Laurentii
 3. Capio Citykliniken Olympia, Helsingborg
 4. Båstad-Bjäre Läkarpraktik, Grevie
 5. Capio Citykliniken Mariastaden, Helsingborg
 6. Garnisonsgatans läkargrupp, Helsingborg
 7. Hälsomedicinskt Center i Staffanstorp
 8. Tryggakliniken Kristianstad
 9. Capio Citykliniken Bunkeflo-Hyllie
 10. Brahehälsan Eslöv

Vi som arbetar med utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral finns på Region Skånes avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning. Om du har några frågor om arbetet med att utse utmärkelsen kan du vända dig till karin.h.petersson@skane.se eller mari.mansson@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.