Röd pratbubbla: Skånes bästa vårdcentral

Skånes bästa vårdcentral

Utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral delas ut en gång om året och tillfaller en vårdcentral i Region Skåne. Det som belönas är bland annat medborgarnas nominering som sker genom patientupplevd kvalitet i Nationella patientenkäten. Nomineringsprocessen inkluderar även resultat i kvalitetsindikatorer för vårdcentral i Hälsoval Skåne.

Capio Vårdcentral Höganäs fick utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral 2022. Genom en hög andel listade till fast läkarkontakt, goda resultat när det gäller nationella patientenkäten samt ett arbetssätt med fokus på kvalitet tog vårdcentralen hem årets pris.

Vinnarmotiveringen

”Årets vinnare är en vårdcentral med toppresultat i Nationella patientenkäten där helhetsintryck och patientens upplevelse av respekt och bemötande och kontinuitet och koordinering sticker ut som särskilt positiva. Dessutom har 99 procent av de listade patienterna en namngiven fast läkarkontakt. Goda resultat bland kvalitetsindikatorer för vårdcentraler i Hälsoval Skåne utmärker även den vinnande vårdcentralen. Sammantaget tyder detta på ett arbetssätt med stort fokus på kvalitet och patientnöjdhet ur ett brett perspektiv”.

Om priset

Vinnande vårdcentral belönas med en prissumma på 60 000 kronor och två tvåor får 20 000 kronor vardera. Dessutom får såväl vinnaren som tvåorna var sitt glasäpple designat av Hanne Dreutler. 

De indikatorer som förutom Nationella patientenkäten inkluderas i bedömningen 2022 är:

 • Andel hälsoundersökningar vid psykisk sjukdom/bipolär sjukdom/svårare funktionsnedsättning
 • Andel av vårdcentralens listade medborgare > 65 år som av vårdcentralen erhållit vaccination mot säsongsinfluensa
 • Andel patienter 18 år och äldre med typ 2 diabetes som har HbA1c över 70
 • Förskrivning av olämpliga läkemedel till vårdcentralens förtecknade patienter 75 år och äldre
 • Förskrivning av antibiotika
 • Andel listade som har utsedd namngiven till fast läkarkontakt
 • Uppfyllelse av vårdgarantin med tillgänglighet till legitimerad personal inom tre dagar

För att inkluderas i bedömningen 2022 ska vårdcentralen:

 • Ha varit i drift hela 2021
 • Inte genomgått förändring som påtagligt påverkat listning och verksamhet under 2021
 • Inte ha identifierats med allvarliga brister under 2021

Förutom tre priser delas det även att delas ut ett diplom med ett hedersomnämnande till den vårdcentral som visar på störst förbättring i resultat i Nationella patientenkäten 2021 jämfört med 2020. Vinnaren av 2022 års hederspris blev Capio Vårdcentral Sjöbo.

Skånes bästa vårdcentraler 2022 

 • Capio Vårdcentral Höganäs
 • Vårdcentralen Knislinge
 • Capio Vårdcentral Helsingborg Olympia & Hälsomedicinskt Center i
 • Hjärup
 • Kristianstadkliniken
 • Båstad-Bjäre Läkarpraktik
 • Kry Vårdcentral Laurentii
 • Brahehälsan Eslöv & Vårdcentralen Sösdala
 • Capio Vårdcentral Bunkeflo-Hyllie

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.