Grunda Sunda Vanor på BVC

Övervikt och fetma hos fyraåringar är ojämnt fördelat i Skåne. Grunda Sunda Vanor på BVC är ett projekt där barnhälsovården i samverkan med mödrahälsovård, elevhälsa, kommunal förskola och skola arbetar med att främja hälsosamma levnadsvanor och förebygga övervikt och fetma hos förskolebarn.

Projektet ger BVC-sjuksköterskor redskap att möta barn och deras familjer och samtala om hälsosamma levnadsvanor samt särskild kompetens att samtala med familjer som har barn med övervikt.

Vid 4 års hälsobesök på BVC används Grunda Sunda Vanors bildmaterial som syftar till att främja och öka barnets delaktighet i hälsosamtalet. Genom att använda bilderna i samtalet med barnet ges möjlighet till att ta del av barnets erfarenheter. Det ger en inblick i hur barnet upplever, tänker och känner i hälsofrågor.

Samverkan för barnen och deras familjer

En annan viktig del i projektet är att främja samverkan mellan barnhälsovården, mödrahälsovård, elevhälsa, kommunal förskola och skola. En samverkansgrupp i varje kommun, med representanter från varje enhet, skapar en hälsokedja som finns för barnen och deras familjer. Professionerna tar del av varandras arbete, får ökande kunskaper och bygger broar som kommer barnen och deras familjer tillgodo.

Forskningsstudie utvärderar modellen

Kopplat till projektet görs en forskningsstudie som syftar till att utvärdera om Grunda Sunda Vanor är en användbar samtalsmodell för att främja hälsosamma levnadsvanor och förebygga övervikt hos barn.

Mer om forskningsstudien Grunda Sunda Vanor - Skåne (länk)

Webbinarium för dig som arbetar inom förskolan

Kunskapscentrum barnhälsovård har tagit fram en serie webbinarier om att främja hälsosamma levnadsvanor hos förskolebarn, särskilt riktat till dig som arbetar inom förskolan. Serien består av fyra avsnitt, cirka 16 minuter långa. Följ länkarna nedan för att ta del av webbinarierna.

Del 1 - Hälsosamma levnadsvanor hos förskolebarn – Introduktion

Del 2 - Grunda Sunda Vanor

Del 3 - Övervikt

Del 4 - Vanliga frågor från förskolepersonal

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter