Ultrasnabba spåret

Syftet är att träna arbetsordning och teamarbete vid ”Rädda hjärnan” larm med patient som är ABC-stabil.

Målgrupp

Personal som ingår i omhändertagandet av patient vid ”Rädda hjärnan”-larm.

Lärandemål

Syftet är att träna arbetsordning och teamarbete vid ”Rädda hjärnan” larm med patient som är ABC-stabil. Målet är att beslutsfattande och läkemedelsbehandling skall ske inom 10 minuter.

Kursinnehåll

Ett simulerat patientfall på akutmottagningens akutrum med efterföljande kortare reflekterande samtal.

Anmälan

Kursen genomförs med ordinarie tjänstgörande personal.

Kontaktperson
Stefan Hau Olsson
stefan.hauolsson@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.