Ultrasnabba spåret

Syftet är att träna arbetsordning och teamarbete vid ”Rädda hjärnan” larm med patient som är ABC-stabil.

Målgrupp

Personal som ingår i omhändertagandet av patient vid ”Rädda hjärnan”-larm.

Lärandemål

Syftet är att träna arbetsordning och teamarbete vid ”Rädda hjärnan” larm med patient som är ABC-stabil. Målet är att beslutsfattande och läkemedelsbehandling skall ske inom 10 minuter.

Kursinnehåll

Ett simulerat patientfall på akutmottagningens akutrum med efterföljande kortare reflekterande samtal.

Anmälan

Kursen genomförs med ordinarie tjänstgörande personal.

Kontaktperson
Stefan Hau Olsson
Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter