Traumaövning prehosp till OP/IVA (stora traumaövningen)

Målgrupp

Funktion/medarbetare som ingår i traumateam i omhändertagande av traumapatient. Anmälan till utbildningen görs till kontaktperson i Traumaorganisationen SUS.

Lärandemål

Syftet är att teamet ska träna och reflektera kring effektivt teamarbete i omhändertagande av traumapatient utifrån nivå 1 traumalarm på SUS. Samt följa flödet för patient enligt traumalarm nivå 1.


Kursinnehåll

Utbildningen sker in situ d.v.s. i verklig miljö och följer traumapatientens flöde från det prehospital flödet via akutmottagningen, röntgen, intensivvård samt operation för vuxen och barn.
Alla moment utförs så verklighetstroget som möjligt, med den utrustning som används i det dagliga arbetet med patienten. 


Anmälan sker till Traumaorganisationen

Lund:
Petter Kättström,
traumasamordnare,
petter.kattstrom@skane.se

Malmö:
Johannes Svanbom,
traumasamordnare,
johannes.svanbom@skane.se

Kontaktperson Practicum
Jeanette Knutsson,
klinisk lärare,
jeanette.s.knutsson@skane.se 

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter