Traumaövning prehosp till OP/IVA (stora traumaövningen)

Målgrupp

Funktion/medarbetare som ingår i traumateam i omhändertagande av traumapatient. Anmälan till utbildningen görs till kontaktperson i Traumaorganisationen SUS.

Lärandemål

Syftet är att teamet ska träna och reflektera kring effektivt teamarbete i omhändertagande av traumapatient utifrån nivå 1 traumalarm på SUS. Samt följa flödet för patient enligt traumalarm nivå 1.


Kursinnehåll

Utbildningen sker in situ d.v.s. i verklig miljö och följer traumapatientens flöde från det prehospital flödet via akutmottagningen, röntgen, intensivvård samt operation för vuxen och barn.
Alla moment utförs så verklighetstroget som möjligt, med den utrustning som används i det dagliga arbetet med patienten. 


Anmälan sker till Traumaorganisationen

Lund:
Ingela Fridlund,
Traumasamordnare,
ingela.fridlund@skane.se

Kontaktperson Practicum
Jeanette Knutsson,
Klinisk lärare,
jeanette.s.knutsson@skane.se 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.