Akut omhändertagande av vuxen/barn traumapatient på akutmottagning – träning i effektivt teamarbete

Målgrupp

Funktion/medarbetare som ingår i traumateamet i det akuta omhändertagandet av traumapatient enligt traumalarm nivå 1. Exempelvis akutläkare, kirurg, ortoped, anestesiolog, anestesisjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska, anestesisjuksköterska, akutsjuksköterska, undersköterska, sekreterare

Kursmål

Säkert och effektivt teamarbete utifrån CRM principer. Följa rutiner och riktlinjer enligt SUS traumamanual.

Kursinnehåll

Utbildningen sker in situ d.v.s. i verklig miljö, ad hoc med det faktiska larmteamet. Traumateamet arbetar med ett patientfall med efterföljande reflektion utifrån lärandemål.

Anmälan

Ingen anmälan sker, övningen genomförs ad hoc, med befintligt traumalarmteam.

Kontaktperson

Traumaorganisation SUS:

Lund:
Petter Kättström,
samordnare,
Contact

Malmö:
Johannes Svanbom,
samordnare,
Contact

Practicum:

Jeanette Knutsson,
klinisk lärare,
Contact

Fredrik Grytsjö,
klinisk lärare,
Contact

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter