Akut omhändertagande av vuxen/barn traumapatient på akutmottagning – träning i effektivt teamarbete

Målgrupp

Funktion/medarbetare som ingår i traumateamet i det akuta omhändertagandet av traumapatient enligt traumalarm nivå 1. Exempelvis akutläkare, kirurg, ortoped, anestesiolog, anestesisjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska, anestesisjuksköterska, akutsjuksköterska, undersköterska, sekreterare

Kursmål

Säkert och effektivt teamarbete utifrån CRM principer. Följa rutiner och riktlinjer enligt SUS traumamanual.

Kursinnehåll

Utbildningen sker in situ d.v.s. i verklig miljö, ad hoc med det faktiska larmteamet. Traumateamet arbetar med ett patientfall med efterföljande reflektion utifrån lärandemål.

Anmälan

Ingen anmälan sker, övningen genomförs ad hoc, med befintligt traumalarmteam.

Kontaktperson

Traumaorganisation SUS:

Lund:
Ingela Fridlund,
Samordnare,
ingela.fridlund@skane.se

Practicum:

Jeanette Knutsson,
Klinisk lärare,
jeanette.s.knutsson@skane.se

Fredrik Grytsjö,
Klinisk lärare,
fredrik.grytsjo@skane.se

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.