TNCC, Trauma Nursing Core Course

Syftet med TNCC är att ge grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för sjuksköterskor inom trauma samt att skapa en standardiserad gemensam kunskapsbas som grund för omvårdnad inom trauma.

Målgrupp

Legitimerad sjuksköterska. Legitimerad röntgensjuksköterska, operationssjuksköterska är behörig till kursen men kan även delta som auskultant.

Undersköterska kan delta som auskultant. Auskultant deltar i kursens teoretiska och praktiska del under dag 1 och 2 men deltar ej dag 3 (examination).

TNCC kurs, Skånes Universitetssjukhus, vänder sig enbart till anställda inom sjukhuset. För öppna kurser var god se www.trauma.se.

Lärandemål

Syftet med TNCC är att ge grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för sjuksköterskor inom trauma samt att skapa en standardiserad gemensam kunskapsbas som grund för omvårdnad inom trauma.

Kursinnehåll

Varje deltagare får en kursmanual hemskickad före kursstart. Deltagarna förväntas ha läst igenom kursmaterialet som examineras under dag 3. Under kursen kommer deltagaren att få möjlighet att öva på praktiska färdigheter såsom fri luftväg, spinal immobilisering och patientfall i simulerade traumasituationer.

Föreläsningar i skademekanismer, skallskador, bukskador understryker och kompletterar materialet i kursmanualen.

Kursen genomförs under tre dagar. Första och andra dagen startar kl 08.00 och slutar kl 18.00 och innehåller föreläsningar och praktiska övningar. Dag tre innehåller examinationer och startar kl 08.00 och slutar ca kl 13.00.

Anmälan

I Region Skåne ges TNCC regionalt via Practicum och Riksföreningen för sjuksköterskor inom Trauma. För anmälan till kurs kontakta din lokala representant på kliniken om sådan finns eller Jeanette Knutsson via mail.

Kontaktperson
Jeanette Knutsson
jeanette.s.knutsson@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.