TNCC, Trauma Nursing Core Course

Syftet med TNCC är att ge grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för sjuksköterskor inom trauma samt att skapa en standardiserad gemensam kunskapsbas som grund för omvårdnad inom trauma.

Målgrupp

Legitimerad sjuksköterska. Legitimerad röntgensjuksköterska, operationssjuksköterska är behörig till kursen men kan även delta som auskultant.

Undersköterska kan delta som auskultant. Auskultant deltar i kursens teoretiska och praktiska del under dag 1 och 2 men deltar ej dag 3 (examination).

TNCC kurs, Skånes Universitetssjukhus, vänder sig enbart till anställda inom sjukhuset. För öppna kurser var god se www.trauma.se.

Lärandemål

Syftet med TNCC är att ge grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för sjuksköterskor inom trauma samt att skapa en standardiserad gemensam kunskapsbas som grund för omvårdnad inom trauma.

Kursinnehåll

Varje deltagare får en kursmanual hemskickad före kursstart. Deltagarna förväntas ha läst igenom kursmaterialet som examineras under dag 3. Under kursen kommer deltagaren att få möjlighet att öva på praktiska färdigheter såsom fri luftväg, spinal immobilisering och patientfall i simulerade traumasituationer.

Föreläsningar i skademekanismer, skallskador, bukskador understryker och kompletterar materialet i kursmanualen.

Kursen genomförs under tre dagar. Första och andra dagen startar kl 08.00 och slutar kl 18.00 och innehåller föreläsningar och praktiska övningar. Dag tre innehåller examinationer och startar kl 08.00 och slutar ca kl 13.00.

Anmälan

I Region Skåne ges TNCC regionalt via Practicum och Riksföreningen för sjuksköterskor inom Trauma. För anmälan till kurs kontakta din lokala representant på kliniken om sådan finns eller Jeanette Knutsson via mail.

Kontaktperson
Jeanette Knutsson
jeanette.s.knutsson@skane.se

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter